مصاحبه ام با بخش آذربایجانی صدای آمریکا: رویکرد جانبدارانه ایران در سوریه و عراق و حمایت از گروه های شیعه و علوی در مقابل گروه های سنی، سیاست برادری و “وحدت اسلامی” را که جمهوری اسلامی ادعای پرچمداری آن را داشت بی اعتبار کرده است.

 

مصاحبه ام با بخش آذربایجانی صدای آمریکا: رویکرد جانبدارانه ایران در سوریه و عراق و حمایت از گروه های شیعه و علوی در مقابل گروه های سنی، سیاست برادری و “وحدت اسلامی” را که جمهوری اسلامی ادعای پرچمداری آن را داشت بی اعتبار کرده است.

 پنج شنبه, ۱ام آبان, ۱۳۹۳

منبع این مطلب صدای آمریکای آذری

نویسنده مطلب: احمد هاشمی

https://ahmaddhashemi.blogspot.com/2014/10/hmd-hasimi-iran-hokumti-iraq-v.html?m=0

http://http//www.amerikaninsesi.org/content/article/2439497.html

https://www.amerikaninsesi.org/a/2439497.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s