مصاحبه ام با بخش آذربایجانی صدای آمریکا: رویکرد جانبدارانه ایران در سوریه و عراق و حمایت از گروه های شیعه و علوی در مقابل گروه های سنی، سیاست برادری و “وحدت اسلامی” را که جمهوری اسلامی ادعای پرچمداری آن را داشت بی اعتبار کرده است.

 پنج شنبه, ۱ام آبان, ۱۳۹۳

منبع این مطلب صدای آمریکای آذری

نویسنده مطلب: احمد هاشمی

https://ahmaddhashemi.blogspot.com/2014/10/hmd-hasimi-iran-hokumti-iraq-v.html?m=0

http://http//www.amerikaninsesi.org/content/article/2439497.html

https://www.amerikaninsesi.org/a/2439497.html