مصاحبه من با روزنامه ایتالیایی زبان “لیندرو”

مصاحبه چندی پیش من با روزنامه ایتالیایی زبان “لیندرو” در ارتباط با توافق هسته ای جمهوری اسلامی که بخشهایی از آن در دو شماره از این روزنامه منتشر شده بود و قسمت دوم آن به فارسی ترجمه و در سایت روز منتشر شده است:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2014/january/15/article/-b305090ad1.html

http://www.lindro.it/senza-categoria/2014-01-08/114078-iran-lenigma-khamenei

http://www.lindro.it/politica/2013-12-10/111367-iran-israele-al-bivio