Ahmad Hashemi is a research fellow at Hudson Institute

His work at Hudson focuses on Iran, Azerbaijan, and Middle Eastern foreign policy issues. Mr. Hashemi has written for the Times of Israel, the Jerusalem Post, BBC Persian, Al Arabiya, Iran International, and The Independent Persian among other media outlets. He has also appeared as a commentator on the BBC Persian, VOA Farsi, Iran International, Bengu Turk TV, Indus TV, and Al Arabiya TV, among other outlets. Before joining Hudson, Mr. Hashemi worked at Gunaz TV as a political commentator, reporter, and producer.Ahmad Hashemi can be reached at AHMADHASH (at) GMAIL.COM

Uncategorized

همه راهها به اقتصاد ختم می شود، جُنگ برنامه ها، احمد هاشمی، روزنامه شرق

همه راهها به اقتصاد ختم می شود، جُنگ برنامه ها، احمد هاشمی، روزنامه شرق

 سه شنبه, ۳ام بهمن, ۱۳۹۱

منبع این مطلب احمد‌ هاشمی

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

کشور فرانسه در حالی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود که در کنار موضوعات بحث برانگیزی از قبیل تعریف لاییسیته و هویت فرانسوی، همگرایی مهاجران و به ویژه مسلمانان، امنیت و نظارت شدیدتر بر گروههای جهادی، شاید مهمترین موضوع مورد توجه توسط کاندیداها و افکار عمومی، مساله اقتصاد است. این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو که به همراه آلمان، موتور محرکه اقتصاد این منطقه را تشکیل  می دهد، این روزها مانند بسیاری از همقطاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا روزگار سختی را می گذراند. فرانسه به عنوان یک کشور با صبغه قدرتمند سوسیالیستی- رفاهی یکی از سخاوتمندانه ترین هزینه های عمومی شامل پوشش بیمه ای تامین اجتماعی و بیکاری و تحصیلات رایگان را داراست به طوریکه حدود 56 درصد تولید ناخالص داخلی خود را مصروف این حوزه ها می کند که این میزان از هزینه های عمومی اقتصادهایی از قبیل آلمان و سوئد هم فراتر می رود. ولی مشکل از آنجا شروع می شود که اقتصاد فرانسه در طول سالیان اخیر، در حال از دست دادن قدرت رقابتی و پویایی سابق خود بوده و دیگر قادر به تداوم رویکرد پیشین نیست. در راستای برطرف کردن کسری بودجه این کشور، هر دو کاندیدای پیشگام، نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند متعهد هستند تا در صورت تشکیل دولت در آینده مالیا تها را افزایش دهند. سارکوزی پیشتر مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد را افزایش داده است و در نظر دارد تا حتی بر شرکتهایی که به دلایل مالیاتی کشور را ترک می کنند مالیات وضع کند. اولاند هم وعده داده تا در صورت انتخاب شدن، میزان مالیات بر درآمد ثروتمندان را 75 درصد افزایش دهد تا بتواند هزین ههای اجتماعی را برآورده کند. نکته جالب در این است که هیچ یک از دو کاندیدا سخنی از کاهش شدید هزینه ها به منظور رفع کسری بودجه به عمل نیاورده اند.
نگاهی اجمالی به برنامه های اقتصادی کاندیداها
-1 نیکلا سارکوزی از اتحادیه جنبش مردمی-UMP
او در حومه ثروتمندنشین پاریس موسوم به نولی و از پدری مجارستانی و مادری دارای تبار یونانی و یهودی متولد شد، حقوق خواند و موسسه مطالعات سیاسی را نیمه کاره رها کرد و در سال 2008 با همسر سوم خود کارلا برونی ازدواج کرد. او به داشتن رابطه نزدیک با صاحبان حرف و مشاغل بزرگ و طبقه متمول شناخته می شود. تقدیم بسته قانونی اصلاح حقوق و قوانین بازنشستگی در پاییز سال 2010به پارلمان فرانسه توسط سارکوزی شامل افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 به 62 سالگی و کاهش مستمری بازنشستگان بسیار نامحبوب بود که منجر به شروع هفته ها اعتصابات، درگیریها و تظاهرات خیابانی شد.
احزاب سیاسی:
در سال 1974 به عضویت حزب اتحادیه دموکرا تها برای جمهوری- UDR درآمد. در سال 1976 او به حزب گلیست ژاک شیراک، حزب RPR- که بعدها در سال 2002 به حزب اتحادیه جنبش مردمی یا UMP تغییر نام پیدا کرد – پیوست.
مشاغل سیاسی:
شهردار نولی از سال1983 تا 2002و وزیر بودجه از سال 1993 تا 1995
وزیر کشور در بین سا لهای 2002تا 2004 و همچنین 2005 تا 2007
وزیر دارایی در فاصله زمانی 2005- 2004
و نهایتا در سال2004 زمام امور حزب دست راستی UMP را به دست گرفت.
سمت کنونی: رییس جمهور فرانسه
مختصات برنامه های ا قتصادی:
– پیشنهاد اصلاحات ساختاری به منظور تقویت رقاب تپذیری و رشد اقتصادی
– ارایه برنامه هایی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منظور تامین مالی کاهش هزینه های
اجتماعی کارفرمایان برای کاهش هزینه های کار
– اصلاح سیستم گسترده رفاهی کشور به منظور تامین کار برای افرادی که برای مدت طولانی بیکار بود ه اند
– ارایه مالیات بر درآمد سود سهام و حداقل 15 درصد مالیات بر شرکتهای عمده فرانسوی
– تشدید مقررات بانکی و اخذ مالیات بر معاملات بانکی
-کاهش تعداد مهاجران قانونی از 180 هزار به صدهزار نفر و افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی
همچنین سارکوزی تهدید کرده در صورتی که در نظارت بر مرزهای اتحادیه اروپا پیشرفتی حاصل نشود عضویت این کشور از مقررات عاری از ویزای شنگن اروپا را خارج کند.
-2 فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست
او که رقیب اصلی سارکوزی و بخت اول پیروزی در کارزار پیش روی انتخاباتی محسوب میشود از دانشکده علوم سیاسی و آکادمی بازرگانی فارغ التحصیل شده است. او در این حزب روابط دیرین های با سگولن رویال، نامزد پیشین سوسیالیست ریاس تجمهوری فرانسه در سال 2007 داشته و از سال1979 عضو حزب سوسیالیست بوده است.
مشاغل سیاسی:
او از سال 1988 تا1993 و سپس از سال 1997 تا زمان حاضر نماینده منطقه کورز در جنوب غرب فرانسه در پارلمان بوده است. او همچنین بین سا لهای 2001 تا 2008 به عنوان شهردار قصبه تول در کورز بوده و از سال 1997 تا 2008 به عنوان دبیر حزب سوسیالیست ایفای نقش کرد.
سمت کنونی: رییس شورای دولت محلی کورز از 2008
مختصات برنامه های اقتصادی:
– ایجاد موازنه در امور مالی و دارایی فرانسه تا پایان سال 2017 با اتخاذ تدابیری از قبیل برگرداندن برخی معافی تهای مالیاتی و معرفی مالیا تهای جدید
– اعاده حق بازنشستگی در 60 سالگی برای آن دسته از شهروندانی که از 18 سالگی شروع به کار میکنند.
– استخدام بیش از 60 هزار آموزگار در مدت پنج سال و سالانه هزار پلیس و ایجاد 150 هزار شغل مورد حمایت دولت به منظور رفع بیکاری جوانان
– اعمال مالیات 75 درصدی به افرادی که سالانه بیش از یک میلیون یورو درآمد دارند و مالیات 45 درصدی به افرادی که سالانه بیش از 150 هزار یورودرآمد دارند.
– تفکیک بانکداری جزء و بانکداری سرمای های، مقابله با اعطای پادا شهای بزرگ، منع خدمات و تولیدات مالی ناکارآمد موسوم به دارای یهای به اصطلاح سمی و وضع مالیات بر مبادلات مالی
– ایجاد بانک سرمایه گذاری عمومی در جهت حمایت از مشاغل و صنایع کوچک در آینده
– کاهش سهم انرژی هست های در تامین نیرو از 75 درصد کنونی به 50 درصد تا سال 2025 و تعطیل کردن نیروگاه هست های فرسوده اسنهایم
-3 فرانسوا بایرو از جنبش دموکراتیک
احزاب سیاسی:
رییس اتحادیه دموکراسی فرانسه موسوم به UDF از سال 1998.تا 2007. او در سال 2007جنبش دموکراتیک را تاسیس کرد.
مشاغل سیاسی:
از سال 1982 تا2008 عضو شورای شهر پیرنه آتلانتیک در جنوب فرانسه
از سال 1986 تاکنون نماینده پارلمان از همان حوزه به استثنای دو دوره وقفه
از 1993 تا 1997 ، وزیر آموزش
از 1999 تا 2002 ، عضو پارلمان اروپا
او در دو دوره در سا لهای 2002 و2007 وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه شد.
سمتهای کنونی:
نماینده پارلمان از حوزه پیرنه آتلانتیک و عضو شورای محلی قصبه پائو
مختصات برنامه های اقتصادی:
– رفع کسری بودجه تا سال 2016با50 میلیارد یورو کاهش هزینه ها و به همان میزان افزایش درآمدها
– افزایش مالیا تها شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش 50 درصدی
– مالیات بر افراد دارای درآمدهای بالا و مبارزه با فرار مالیاتی
– ترویج نشان «ساخت فرانسه »، رفع بوروکراسی برای مشاغل و تامین دسترسی آسانتر به منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک
– تشدید مقررات بازار کالاهای گرانبها، مبارزه با بهش تهای مالیاتی و توجه به موضوع تفکیک فعالیتهای بانکی سرمای هگذاری و خرد
-4 ماری لوپن از جبهه ملی
وی نیز همانند سارکوزی در منطقه نولی، حومه ثروتمندنشین پاریس به دنیا آمده و دختر چهره جنجالی و ضدمهاجر ژان ماری لوپن است.
احزاب سیاسی:
او در سال 1986 به عضویت جبهه ملی درآمده و در ژانویه 2011 به عنوان رییس این جبهه جانشین پدرش شد.
مشاغل سیاسی:
در سال 1993 در انتخابات پارلمانی شرکت کرد ولی شکست خورد. او پس از اینکه به عضویت شورای محلی نورد پاس دکالاس در شمال فرانسه انتخاب شد در سال 1998 برای دفتر سیاسی شورا منصوب شد و تا سال2004 به ایفای نقش پرداخت.
سمتهای کنونی:
عضو شورای محلی برای منطقه نورد پاس دکالاس
عضو پارلمان اروپا از2004
مختصات برنامه های اقتصادی:
-کنار گذاشتن یورو و به دست گرفتن کنترل واحد پولی و سیاستهای اقتصادی و مالی کشور
– کاهش مهاجرت قانونی به پنج درصد سطح فعلی و تجدید نظر در پیمانهای منعقده با اتحادیه اروپا به منظور واگذاری استقلال بیشتر به کشورها
-حذف مقررات تجارت آزاد و رقابت در اتحادیه اروپا و اعمال موانع گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین و اروپای شرقی
– متعادل کردن بودجه از طریق مبارزه با فرار مالیاتی
– اعمال مجازات بر شرکتهایی که از مهاجران غیرقانونی استفاده میکنند و اولویتدهی به شهروندان فرانسوی در استخدام و مزایای رفاهی
– حمایت از قدرت خرید از طریق مالیات کمتر بر سوخت و کنترل قیمت کالاهای اساسی از قبیل شیر و نان
-5 اوا جولی از حزب سبزها
وی دارای تابعیت دوگانه نروژی-فرانسوی بوده و در پیشه وکالت در پرونده الفِ – elf- در سطح کشور به شهرت دست یافت.
احزاب سیاسی:
او در سال 2009 به حزب سبزها ملحق و به عنوان عضو پارلمان اروپا انتخاب شد.
سمتهای کنونی:
عضو پارلمان و رییس کمیته توسعه در پارلمان اروپا
مختصات برنامه های اقتصادی:
-توقف تمامی فعالی تهای مربوط به انرژی هست های در فرانسه تا سال 2020 و تحصیل انرژی مورد نیاز کشور از منابع تجدیدپذیر تا آن تاریخ
– افزایش حداقل مزایای درآمدی تا50 درصد، توقف استیجارات به مدت سه سال و معرفی نرخ مالیاتی جدید به میزان 60درصد برای افراد دارای درآمد سالیانه 100 هزار یورو و 70 درصد برای افراد دارای درآمد سالیانه بیش از 500 هزار یورو
– اعمال مالیات حداقل 17 درصدی به شرکتهای چند ملیتی
دور اول انتخابات ریاست جمهوری در حالی در تاریخ 22 آوریل 2012 در فرانسه برگزار خواهد شد که موضوع اقتصاد در کانون مناظرات انتخاباتی کاندیداها قرار داشته و سارکوزی در حالی برای انتخاب مجدد خود تلاش خواهد کرد که با اقتصاد بحران زده با رشد نزدیک به صفر و با بالاترین نرخ بیکاری در 12 سال اخیر روبرو است.
هرچند فرانسه متمرکزترین و دولتی ترین اقتصاد اروپا را دارا بوده و دارای عناد و مخالفت شدید با آنچه فرانسویها آن را اقتصاد آنگلوساکسونی بریتانیا و آمریکا می نامند، است و این سیستم اقتصادی آزاد و بی بند و بار را در پیدایش بحران اقتصادی 2008 مقصر م یدانند با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این انتخابات بیشتر از آنکه تحول و تغییری شگرف را در وضعیت اقتصادی این کشور به وجود بیاورد صرفا تیم مدیران و دست اندرکاران اقتصادی را تغییر خواهد داد.

چاپ روزنامه شرق, احمد هاشمی

همه راهها به اقتصاد ختم می شود –جُنگ برنامه ها 
 شنبه 26 فروردین 1391 
 چاپ روزنامه شرق
All streets ends up with economy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: