İRAN Xarici İşlər Nazirliyi VƏ XARİCİ SİYASƏTİ 

Əhməd Haşemi