به تلویزیون کلمه گفتم اگر لازم باشد جمهوری اسلامی و سپاه قدس همان نان خشکی را که ولایتی، مشاور رهبر، مردم را به خوردن آن توصیه می کند از حلقوم مردم ایران بیرون کشیده و صرف بازسازی سوریه و در واقع حمایت از قصاب شام (بشار اسد) خواهند کرد.
I told #KalemehTV that Iranian Regime and the IRGC-Quds Force will fund Syria’s reconstruction (empowering murderer Bashar Al- Assad) even if that means starvation of Iranian people to death.

لینک ویدیو در صفحه ام در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=8dekRSUrg4Y&feature=youtu.be
لینک ویدیوی کامل در صفحه تلویزیون کلمه:
https://www.youtube.com/watch?v=hRKaiVAxEM4