به تلویزیون کلمه گفتم که جمهوری اسلامی بجای خرسندی از برنده شدن دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان امریکا باید دست از سیاست های زیان بار خود بردارد و در این صورت، توافق با ترامپ به مراتب راحت تر از هر رئیس جمهوری دیگری است و خامنه ای با اجرای یک ملق و نرمش قهرمانانه و یا نوشیدن جام زهر، می تواند با ترامپ تانگو برقصد و ترامپ در کاخ سفید نعلین او را جفت کند.
My take on I. R. of Iran’s reaction to the U.S. elections and the blue wave in the House.


در صفحه ام در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=RvYlzZXow84&feature=youtu.be
نسخه کامل مصاحبه:
https://www.youtube.com/watch?v=tIZvvRY9aM4&t=133s