مصاحبه ام با بی بی سی فارسی در خصوص نقش ترکیه در دور جدیدی تحریم های پیش روی امریکا بر ضد ایران
My interview with #BBCPersian regarding Turkey’s role in the upcoming new round of US sanctions on Iran

لینک مصاحبه در صفحه شخصی ام در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=3eytSEc9DJk&feature=youtu.be