به بی بی سی فارسی گفتم بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی اتخاذ سیاست “تنش زایی برای تنش زدایی” است تا بتواند در شرایط بهتری بر روی میز مذاکره احتمالی بنشیند.

Told BBCpersian that part of Iran’s strategy vs the U.S. and its regional allies is pursuing “Escalation to de-escalation” approach in order to sit down at the bargaining table on favorable conditions.

On YouTube: