گفتگو با داریوش سجادی و احمد هاشمی – قسمت اول
BBC News فارسی
زمانی دیدار با کیم برای رهبران #آمریکا تابو محسوب می‌شد، شاید این نوعی امتیاز دادن به #کره_شمالیباشد. آیا آمریکا می‌تواند به #ایران هم امتیاز مشابه دهد؟
داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات راهبردی و دفاعی دانشگاه ایالتی میسوری در واشنگتن
https://www.youtube.com/watch?v=kj7Jx31TS-s
https://www.facebook.com/bbcpersian/videos/2796832283724603/?v=2796832283724603
https://twitter.com/bbcpersian/status/1145389353792757765
https://ahmadhashemi.net/

گفتگو با داریوش سجادی و احمد هاشمی – قسمت دوم
BBC News فارسی 
زمانی دیدار با کیم برای رهبران #آمریکا تابو محسوب می‌شد، شاید این نوعی امتیاز دادن به #کره_شمالیباشد. آیا آمریکا می‌تواند به #ایران هم امتیاز مشابه دهد؟
داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات راهبردی و دفاعی دانشگاه ایالتی میسوری در واشنگتن

گفتگو با داریوش سجادی و احمد هاشمی – قسمت دوم
BBC News فارسی 
زمانی دیدار با کیم برای رهبران #آمریکا تابو محسوب می‌شد، شاید این نوعی امتیاز دادن به #کره_شمالیباشد. آیا آمریکا می‌تواند به #ایران هم امتیاز مشابه دهد؟
داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات راهبردی و دفاعی دانشگاه ایالتی میسوری در واشنگتن