مشارکتم در برنامه دیالوگ تلویزیون 
GünazTV (Güney Azerbaycan TV) گوناز تی وی
به مناسبت #روز_جهانی_زبان_مادری

My participation in a GünazTV (Güney Azerbaycan TV) debate on the occasion of “International Mother Language Day”