New York konferanslarında iştirak edən Güney Azərbaycan heyətinin bəzi üzvlərinin ANT’yə verdikləri özəl müsahibələrdə bu konferansların gətiriləri və çəlişkiləri ilə bağlı bilgi verdilər.

مصاحبه ای اختصاصی تلویزیون ” ای ان تی” با برخی از اعضای شرکت کننده هیات آذربایجان جنوبی در دو کنفرانس “آینده ایران” و “اتحاد در مقابل ایران هسته ای” در نیویورک در خصوص دستاوردها و چالش های این نشست ها.

ANT’s exclusive interview with South Azerbaijani delegation to the Int’l Convention For The Future of Iran