خط افقی – گفتگو با دکتر رضا پرچی زاده، نظریه پرداز و تحلیلگر سیاسی در خصوص مولفه های اتحاد نیروهای برانداز
———————————————-
AzNewsTV

On YouTube:
https://youtu.be/XwY44g1TyKg
https://youtu.be/k5ukElSlA_s
———————————————-
www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net