خط افقی – گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف- آیا تحمیل زبان فارسی قابل پذیرش است؟
آقای یوسف عزیزی بنی طرف
نویسنده، روزنامه نگار، نویسنده 26 کتاب به زبان های فارسی و عربی، برنده جایزه ابن بطوطه بخاطر کتاب خاطراتش در زندان، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

———————————————-
AzNewsTV

On YouTube:
https://youtu.be/9nkCCcNkpU4
https://youtu.be/ttzKoFUw1RE
https://www.facebook.com/watch/?v=245613926430738
———————————————-
www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net