خط افقی – گفتگو با ناهید فرهاد: آیا فدرالیسم گریزناپذیر است؟
ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی معتقد به فدرالیسم برای ملیت های مختلف ساکن در ایران است.
ناهید فرهاد در گذشته عضو جبهه ملی و یک فعال سیاسی ملی گرا و مرکزگرا بود که با گذشت زمان دچار دگردیسی فکری شده و به فدرالیسم باور پیدا کرده است
———————————————-
AzNewsTV
On YouTube:
https://youtu.be/2B5pPTPsG3Y
https://youtu.be/bV9zhaoF9Bo
———————————————-
www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net