GÜNDƏM MASASI: Qanunun adı altında İran hakimiyyətinin iradəsini həyata keçirən özbaşınalıq
https://www.youtube.com/watch?v=iGE2NIqn2WU&t=1575s