کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی» – بخش 3

کنفرانس «اصلاحات اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی» با حضور:- دکتر احمد نقیب زاده- دکتر احمد مولایی- دکتر جلایی پور- دکتر

رمضان زاده- آقای یوسف عزیز بنی طرف- آقای توکل غنی لو

زمان: دوشنبه 21 آبان 1380 برابر با 12 نوامبر 2001

مکان:تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Conference on “Reforms, Iranian Ethnic Groups and the Strategies and Obstacles to the Implementation of Article 15 of the Constitution”

Moderator: Ahmad Hashemi

Date: November 12, 2001

Venue: Faculty of Law and Political Science- University of Tehran

https://www.youtube.com/watch?v=CLroAQbp91k&t=2s