Author Archives: Ahmad Hashemi

About Ahmad Hashemi

احمد هاشمی در سال 1356 خورشیدی برابر با سال۱۹۷۷ میلادی در شهر قم متولد شد. او مدرک کارشناسی خود را در علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ نمود و در مقطع کارشناسی ارشد در مطالعات آمریکا از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه فارغ التحصیل شد. او در ژانویه ۲۰۰۸ (اواخر سال 1386) به عنوان کارشناس اداره کل تشریفات و مترجم زبانهایانگلیسی، ترکی و بعضاً عربی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. به هنگام اوج گیری حرکتهای اعتراضی مردم در سال ۲۰۰۹ (سال 1388) او به طور فعالانه در اعتراضات دمکراسی طلبانه جنبش سبز شرکت کرد. احمد هاشمی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ (سال 1391) برای نمایندگی مجلس ثبت نام نمود ولی پس از اعتراض به رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان، با مشکلات عدیده ای روبرو شد. وی به همین دلیل و مسایل دیگر در ماه مه ۲۰۱۲ از کار خود اخراج گردید. از اوایل ماه مه ۲۰۱۲ او شروع به همکاری با روزنامه های اصلاح طلب نظیر شرق و اعتماد نمود. به دلیل داشتن اطلاعات طبقه بندی شده در مورد برنامه های تسلیحاتی رژیم، او به طور مستمر مورد تهدید، شکنجه روانی و محدودیت هایی قرار گرفته و نهایتا با دریافت تهدید به مرگ از ایران گریخت و اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه به سر می برد. وی هم اکنون به عنوان نویسنده و روزنامه نگار با رسانه های فارسی زبان و بین المللی همکاری می کند. Ahmad Hashemi, was born in extremely conservative city of Qom in 1977. He earned a Bachelor’s Degree in Political Science at the University of Tehran and has a Master’s Degree in American Studies from the Iranian Foreign Ministry’s School of International Relations. In January 2008, he joined the Ministry of Foreign Affairsas an English, Turkish and occasionally Arabic interpreter. When the popular uprising began in 2009, he was actively involved in the pro-democracy Green Movement protests. In early 2012 he nominated to run for parliamentary election but was disqualified by the Guardians Council. For this and other reasons, he was summoned and dismissed from his job in May 2012. From early May 2012, he began to contribute articles for the leading reformist dailies such as Shargh and Etemaad newspapers. Because of his classified information with regard to some of the regime’s proliferation programs, Ahmad Hashemi was subject to constant threats, mental torture and restrictions. He fled his country and currently is seeking political asylum in Turkey. In his work as a writer and freelance journalist, he contributes to Persian-language and international media. Ahmad Hashemi can be reached at: AHMADHASH@GMAIL.COM

With Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, (right), Former Iranian Foreign Ministry’s certified Interpreter, Ahmad Hashemi (center) and  the Grand Mufti and the head of office of Caucasus Muslims affairs Allahshukur Pashazade, on the sidelines of 5th International Conference on Palestinian Intifada.president-ahmadinejad-meets-azerbaijani-official

Date: October 1, 2011

Venue: Tehran’s Islamic Summit Conference Hall (Velenjak-Tehran-Iran)

In my near 5 years experience as Iranian Foreign Ministry employee, I attended many high level meetings participated by senior Iranian officials and their foreign counterparts. Some of my consecutive interpretation experiences include sessions with the presence of former Iranian Vice President and former United Nations Secretary General Kofi Annan.

Fore more photos with high resolution, click link below:

https://ahmadhashemi.net/photos/

 

“İran’daki Azerbaycan Türkleri ve Uygulanan Politikalar”

“İran’daki Azerbaycan Türkleri ve Uygulanan Politikalar”

Oldukça yeni ama etkin ve saygın düşünce kuruluşlarınından “Ankara Strateji İnstitüsü”nün yayımladığı “İran’daki Azerbaycan Türkleri ve Uygulanan Politikalar” başlıklı raporda benimle yapılan söyleşiye de yer verilmiştir.
در گزارشی که موسسه تحقیقاتی “انستیتو استراتژی آنکارا” تحت عنوان “ترک های آذربایجانی در ایران و سیاست های اعمالی” منتشر کرده، مصاحبه با بنده هم گنجانده شده است. در این مصاحبه که بعد از چندین ماه از زمان انجام آن، منتشر می شود از آریایی گری و پارسی گرایی عصر پهلوی گرفته تا شیعه گری دوران جمهوری اسلامی و از جمله تاکید آقایان ادیب برومند (رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران) و مسعود بهنود بر شیعه گرایی در ناسیونالیسم ایرانی تا تغییر نسبی در رویکرد برخی رسانه های فارسی زبان در اذعان بر هویت ترکی آذربایجان از جمله جایگزین کردن واژه “آذری” با عبارت “ترک های ایران” توسط بی بی سی فارسی در وقایع مربوط به برنامه فیتیله سخن گفته ام.

AHMAD HASHEMI’s Resume

 

 

AHMAD HASHEMI

Vienna, VA 22182

ahmadhash@gmail.com

 

Objectives:
I am seeking a position in translation bureaus, private businesses, international organizations and think-tanks where I can use my talent and skills on translation, simultaneous interpretation, journalism and Middle East studies.

 

 

Educational background
2003 – 2006 M.A. in American Studies

School of International Relations

 

1999 – 2003

 

B.A. in political Sciences

University of Tehran

 

 

 

WORK EXPERIENCE
06/12– 12/15 Freelance Journalist, columnist, News producer

Newspapers and TV

Published Op-Ed articles at different Iranian newspapers as well as contributed to the Iranian Foreign Ministry’s Journal of Foreign Policy. Expanded journalism career, after leaving Iran in 2012, by contributing to the Persian-language and international media, and in the last two years, produced news stories for the newsroom of the most popular Persian TV channel, MANOTO TV.

 

01/08 – 06/2012

 

Translator, Interpreter, Protocol Department Expert

Foreign Ministry, I.R. Iran

Accompanied dignitaries, attended meetings and took minutes in official sessions attended by the Diplomatic Corps, translated different official letters and other international documents and performed simultaneous translations at different conferences as Foreign Ministry’s certified interpreter.

 

03/10—05/10 News Writer, Web Producer

Press TV

Was primarily responsible for publishing content and, as one of the writers of news stories at Press TV was obliged to produce 5-7 news stories per day.

 

12/06—03/07 Consultant, Expert

Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF)

Dealt with foreign guests at IKRF and was responsible for international calls as well as correspondences.

 

07/06—01/08 Guide, Translator, protocol Expert

International- Iranian Hamayesh Afarinan Group

AND

Ivan Sahar-Foreign Media Service Center in Iran

Accompanied international pressmen and senior researchers and dealt with various guests of Iran’s different organizations and also offered services to international delegations, attending conferences in Iran.

 

09/06—12/06 Researcher

Iranian Institute for Human Peace Security (IIPHS)

Done research and analysis on international events as well as submitted weekly reports to the president of the IIPHS, who now serves as the head of Iranian foreign ministry’s Institute for Political and International Studies (IPIS).

 

11/05—01/06 Consultant, researcher

Sanaray Software Exporting Corp.

As a consultant on international affairs and marketing, accomplished web-based research on global marketing opportunities in the IT field.

 

03/03—02/04 Journalist, reporter, Translator

Young Journalists Club

As a Journalist, translator, and reporter at The Young Journalists Club, conducted interviews and also produced and translated news stories.

 

01/03—01/04 Translator

Parham Translation House

In ‘Parham Translation House’ translated a variety of texts and documents from English, Turkish and occasionally Arabic into Farsi and vice versa.

 

 

LANGUAGE SKILLS
English Fluent, written and spoken
Arabic Working knowledge
Turkish Fluent, written and spoken
Azerbaijani/Persian Native languages

 

آخرین مقالاتی که در داخل ایران و در روزنامه های شرق و اعتماد منتشر کردم ——- My Latest Pieces while in Iran

MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER -MAY 12, 2012 

معمای طارق عزیز در عراق- روزنامه اعتماد

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER-MAY 17, 2012

همگرایی همسایگان جنوبی از توهم تا رویا- روزنامه اعتماد

——————————————————-

MY LATEST ARTICLES- SHARGH

همه راه ها به اقتصاد ختم می شود- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER- APRIL 21, 2012

انتخابات برمه، شکاف در سد دیکتاتوری- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER-MAY 6, 2012

سرنوشت “اليزه” در دست اين سه نفر

 

EXTREMISTS AND CONQUERORS OF SYRIA’S WAR?

Extremists and conquerors of Syria’s war?

First published at: JERUSALEM POST

مقاله ام در رابطه با ضرورت مداخله موثر و غیر مستقیم خارجی در سوریه. استدلال این نوشتار بر این محور متمرکز  است که تعلل در مداخله بشردوستانه هوشمندانه می تواند تنها یک برنده داشته باشد: بنیادگرایان
Extremists and conquerors of Syria’s war?
By: Ahmad Hashemi
After 11 months of conflict and despite recent progress made by the rebels, most parts of Syria are still under Assad’s rule. It is true that the Free Syrian Army (FSA) is gaining increasing recognition, and military and diplomatic strength, promising that a regime collapse is nearing, yet, for a plenty of reasons, neither party is able to radically change the current equation on the ground.
Although the rebels have been closing in on the outskirts of Aleppo and Damascus, the real battle for the capital city has barely begun, and the hard inner circle of the regime’s power has yet to be fully engaged. To win the war, the rebels have to conquer the capital and remove Assad from power, and the battle for Damascus could take months of fierce street-to-street fighting before the rebels reach their final goal.
The European Union has almost recognized Syria’s National Coalition, consisting of major opposition groups, as the “legitimate representative” of the Syrian people, and the US, excluding extremists such as al-Nusra Front, has done the same. Even Russia doesn’t rule out the possibility of the rebels toppling Assad anymore. But all this doesn’t necessarily mean the demise of Bashar Assad is imminent, smooth and easy.
As pressure on Assad mounts, the possibility of dramatic surprises can also clearly not be excluded. Pushed into a corner, Assad and his loyal army, mostly from the Alawite sect, could be convinced that, for the sake of their community, it is time to use their last option and resort to the use of WMDs, and this is why international intervention matters.
The world needs to financially and militarily support the moderate factions within the opposition, and the current lack of resolute determination to take action is horrendous because what is going on in the battlefield is simply a futile war of attrition, and if no foreign concrete assistance comes in favor of the opposition, it can’t win the war.
Exploiting this stalemate, religious extremists would emerge as the sole winners of prolonged fighting, which has the potential to turn into an all-out civil war. Recent indications of al-Qaida linked al- Nusra extremists making progress and winning hearts and minds should be taken seriously by the region and the world.
DESPITE HAVING made some significant advances, the rebels lack the heavy weaponry required to launch an effective assault, and the current impasse fuels the growth of extremist factions and jihadi groups within the FSA, which are detrimental to regional stability and hostile to freedom and democracy. Therefore, while a direct ground invasion needs to be strictly avoided, a quick international intervention, coordinated with the FSA, consisting of an effective and massive air strike to destroy government infrastructure and disable Syria’s war machine, is imperative.
Such and intervention will serve several purposes:
1. To deter Assad’s air force from using its partially ready WMDs against rebels and even civilians. Only an effective and crushing air strike targeting the Syrian air force can cripple its ability to act. According to several sources, the Syrian air force is one of the largest in the Middle East, composed of aircraft provided by Russia and missiles acquired from Iran and North Korea. The Syrian military – believed to having one of the largest arsenals of chemical weapons in the world – has loaded chemical weapons into bombs and is preparing for orders from President Bashar Assad to use them.
2. To thwart the ambitions of religious extremists such as al-Qaida affiliate al-Nusra to take advantage of the chaos created after the uprising to gain the upper hand by showing themselves to be the real warriors on the ground.
3. To reduce anti-Western pessimism, rife among the Syrian people and in the region as a whole, which escalated following the indifference displayed by the US and EU vis-àvis the massacre of Syrian civilians.
4. To set up a role model for other democracy-thirsty nations in the Middle East, with Iran in the lead. This support will, in particular, encourage Iranians to take to the streets and boost their morale to defy despotism and tyranny and claim their democratic and civil rights, dealing a blow to the ayatollah’s regime and its nuclear ambitions.
Encouraged by North Korea’s defiance of international warnings, the Islamic Republic is adamant about producing its Islamic nuclear bomb – a term borrowed from Mohsen Rezaee, Iran’s former Revolutionary Guards Corps commander, who coined the phrase in a private meeting back in 2005 – in violation of its so-called IAEA obligations, as its negotiating team buys time in reaching out to the world.
5. Prevent al-Qaida-linked foreign extremists, mostly Sunni Arabs from Iraq, the Persian Gulf region and North Africa from taking part at the war. A recent report by the United Nations Human Rights Council clearly admits this influx has the potential to create a full-fledged sectarian conflict in Syria. Iraqi Shi’ite militias and Hezbollah of Lebanon, in coordination with their big brother, Iran, are increasingly engaging on behalf of Assad. According to various sources, Lebanese and Iraqi Shi’ites and Sunnis are already fighting a proxy war in Syria.
UNDOUBTEDLY, SYRIA’s fate, and that of Bashar Assad should be decided through ballots, not bullets. Yet, fighting a 42-year-old dictatorship, the mainstream, moderate factions of the FSA need support, in the form of sophisticated anti-aircraft and anti-armor weaponry, to win the war. Otherwise, feeling abandoned by the world, the FSA will be forced to choose the only available alternative.
Although the Syrian people tend to practice a moderate form of Islam, living in peaceful coexistence within a framework of tolerance and relative freedom compared to other Arab nations in the region, there is no guarantee that they would not embrace radical Islam, if they have to, as a last resort. The extremists know very well how to exploit complicated and turbulent situations and display their lethal and inhumane ideology as a savior, as they did 34 years ago in Iran.
TO REDUCE the pro-Assad forces’ resistance, hearts and minds must be won. Besides Syria’s Christian minority, Alawites are the most educated and indeed, the most needed sector for reshaping and restructuring post-Assad Syria, and this sect needs to be ensured autonomy and guaranteed internationally-backed security, free from persecution and likely reprisals.
The world community should try to help Syria not to go from bad to worse by falling into hand of extremists, but rather, become a country like Libya – that is trying to observe democratic values – creating friendly ties with the West and Israel and practicing democracy.
Syria shouldn’t become a failed country like Somalia or another fundamentalist state sponsor of terrorism such as the clerical thugocracy of Iran, both of which would be a nightmare for the region and a hotbed for further violence, extremism, instability and terrorism in the already violence-stricken Middle East.
WHILE THE wealthy, oil-rich Arab states have the capacity and willingness to assume the costs of this regime change, they should be warned to render only their military and financial support, not their destructive Salafi and Wahabi ideology.
Israel needs to remain completely neutral, as its engagement, in whatever form, would be controversial and do more harm than good, giving the Syrian regime a pretext to turn the battle into an Arab-Israeli issue with Bashar as the Arab champion.
The world community has to put more pressure on Iraq, and tightly control and monitor the eastern Mediterranean region. Also, Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki needs to adopt a more collaborative approach in preventing the influx of weapons and jihadis into Syria. He needs to understand the importance of preventing Iran from using Iraqi territory as a transit route for Iranian weapons and IRGC members.
Turkey should be given a pivotal role, logistically and militarily, since its conservative leader Recep Tayyip Erdogan wishes to appear as another Caliph of the Muslim world in pursuit of his Neo-Ottoman policies by having a major role in removing his fierce enemy.
In addition, the Turkey-Syria border is the only practical route for any humanitarian intervention at least, because 1) Erdogan is ready to do whatever it takes to see a once-close ally, Bashar Assad, toppled and replaced with a likeminded Sunni-dominated conservative political structure, 2) northern Syria is mostly controlled by the FSA and 3) those areas are dominated by a Sunni population eager to establish a political structure laid upon ideals of the Muslim Brotherhood, 4) the An- Nusayriyah Mountains form a natural barrier running parellel to the coast between areas largely populated by Alawites who are ready to fight for their survival on the side of the regime, and the rest of Syria.
Therefore, the time has come to take appropriate action. Because with the continuation of the current settings, as the world watches this embarrassing tragedy, the radical jihadi groups are gradually outnumbering moderates among the rebels, suggesting a protracted and bloody struggle could well lie ahead, the final winner of which would be radicalism.
The influx of foreigners raises the risk of fighting spilling into neighboring countries riven by similar communal fault lines.
Only effective assistance to the moderate factions of the FSA rebels can reverse this gloomy process,
 
 
The writer is a former Iranian foreign ministry employee, translator/ interpreter. He is currently seeking political asylum in Turkey and works as a freelance journalist.
 

SYRIA ON THE VERGE OF MASSACRE: THE WORLD MUST INTERVENE

13 December, 2012

Syria_on_the_verge_of_massacre_the_world_must_intervene PDF

Syria on the verge of massacre: the world must intervene

 
مقاله ای دارم به زبان انگلیسی تحت عنوان معمای سوریه که در این مقاله در مورد دلایل و ضرورت مداخله بشردوستانه بین المللی و پایان دادن به بی تفاوتی جامعه بین المللی  به منظور جلوگیری از بروز فاجعه انسانی  و کشتار گسترده احتمالی مردم و غیرنظامیان سوریه توسط نیروهای بشار اسد با همکاری سپاه قدس و استفاده احتمالی از سلاحهای کشتار جمعی و بویژه تسلیحات شیمیایی پرداخته ام
Syria on the verge of massacre: the world must intervene

Published in: A Time to BetrayIran Briefing, and The Times of Israel    

Inspired by the democratic movements all across the Greater Middle East region, known as the “Arab Spring,” the Syrians, though cautiously at the beginning, took to the streets demanding further political and social reforms and greater freedoms. Launched in March 2011, the Syrian uprising was a first major sign of popular resentment against the authoritarian Ba’ath party rule since the bloody clampdown on a revolt back in 1982 in Hama.
With the escalation of the civil casualties turning into a human tragedy of the uprising, few countries and organizations, including Russia, Iran and its proxy Hezbollah, could afford to remain indifferent in what was happening inside Syria. Even Tehran’s mercenaries such as Hamas sided with the Syrian opposition. Having nothing to lose itself, Iran burned the credit of its ally Hezbollah – gained after Israeli forces retreated from southern Lebanon and strengthened by the 33-day war with Israel in 2006 – and severely damaged the reputation and popularity of the so-called resistance front.
Tehran put Assad as well as his comrades from the Alawite sect at great risk because after the inevitable demise of the Baath party dictatorship, this minority will suffer the most and will be forced to leave the post-Assad Syria or at least to flee retaliation by the Sunni majority and take shelter in the Alawite stronghold of the coastal mountainous areas along the Mediterranean shore, with its major provincial towns of Lattakia and Tartus. There, they will need to accept the reality of – and find a way to live within – the eventual framework of a most-likely secular, democratic and Sunni-dominated political system.
As a politician who inherited power from his father, Bashar Assad was smart enough to understand the consequences of the critical situation he was facing in order to act properly. If not for Iran’s temptation, influence, persuasion as well as its all-out support, the regime in Damascus would most probably have compromised on a mutually agreeable solution with the opposition to bring about more liberties and to expedite reforms to stifle the public anger, instead of defying and insisting on further bloodshed.
Iran seems unwilling to allow Assad to even think of a possibility of any concession whatsoever. Therefore, if no quick and effective step is taken by the world community, the worst is still ahead and the regime in Tehran, through providing both chemical weapons and its death technologies to Syrian regime, will try to keep the leader of the protégé state in power. Iran has the capability and motivation to deliver its lethal materials to the embattled ally to use as the last resort. Iran is also very skillful and experienced when it comes to buying time for the Syrian regime: Tehran has escaped major international punishments and a strong response to its proliferation activities by misusing the so-called diplomacy and negotiation table. It knows very well how to buy time in order to delay any would-be concession, so to realize its nuclear ambitions.
Although there are serious limitations on the effectiveness of any military solution for bringing an end to a brutal dictatorship and replacing it with a democracy, in the case of Syria, a military intervention for humanitarian purposes is increasingly becoming a necessity. Similar to what happened in the case of Libya, the Syrian people now need to see firm support by the international community, i.e. a concrete step: a buffer zone implemented by NATO or a no-fly-zone carried out by US air forces over Free Syrian Army-controlled areas. The world needs to stop watching this massacre and step in to act before it is too late, in order to prevent the realization of the worst case scenario, a scenario engineered by Russia on the diplomatic front and Iran with its military and logistic support in sending chemical and biological weapons and IRGC Quds fighters to the Syrian battlefield. Otherwise, we will witness another massacre like the one Saddam Hussein perpetrated against the Kurds in Halabja, but this time in the major Sunni-dominated towns of Syria.
According to confidential information I personally gained in my four years of working as the Iranian Foreign Ministry’s interpreter, including attending various activities of the Organization for the Prevention of Chemical Weapons, Iran has every reason and all the know-how to mass produce the WMD’s for both domestic purposes as well as providing them for its allies. And when needed, Iran will not hesitate to supply the Assad regime with chemical and biological as well as other types of weapons of mass destruction. Assad has put everything at stake by placing all his eggs in the basket of Iran’s IRGC-Quds Force in the hope that when the worst case happens, it will rescue and grant him a safe haven in Tehran.
The Syria of tomorrow
Bashar has the same brutality and willingness to succeed at doing what his fellow despot, Libya’s Kaddafi, failed to do. And he has everything he needs to achieve the mission: firm and unwavering support from Tehran and Moscow, together with a considerable amount of chemical and other unconventional weapons. He is no less dangerous and savage than Kaddafi and if Kaddafi was unable to carry out his plans for mass slaughter, it was only because of the timely international engagement that foiled his evil plans. It is believed that Syria has already acquired enough chemical weapons from Iran and North Korea and, if needed, Tehran can hand over the latest of its weaponries, including its missiles technology and more WMD’s through different routes including but not limited to, Iraq of Nuri Al-Maliki, Eritrean Red Sea port, Sudan, terrorist groups like Salafi radicals active in north Africa particularly in post-Kaddafi Libya, Hamas and Hezbollah and by utilizing methods such as shipment under flag of other companies.
The fall of the current regime in Syria will greatly pave the way for democratization of the Levant region and severely weaken the position of Hezbollah and Islamic Jihad and to some degree Hamas as the mercenaries and front entities of the Islamic Republic. This will in turn, expose the “Mullah Thugocracy” as being more vulnerable to internal thirst for regime change and external pressures. What matters the most at this juncture is putting an end to inaction and offering a crushing response by the world community.
The time has come for the international community, led by the UN, NATO, USA and the European Union to engage and intervene on humanitarian grounds. Whether it will remains to be seen.
Ahmad Hashemi is a former Iranian foreign ministry employee, translator / interpreter. He is currently seeking political asylum in Turkey and works as a freelance journalist.

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!
 
تصاویرذیل متن اسکن شده بخشنامه صادره از طرف ریاست جمهوری مهرورز می باشد که ایران را آزادترین کشور دنیا می نامد. این بخشنامه به عبارت دقیقتر از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده و دلالت بر منع اکید کارکنان وزارت خارجه برای شرکت در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری سال 1388 دارد. اینجانب نیز همانند کلیه همکاران وزارت خارجه، مجبور به امضای متن آن و ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در تظاهرات اعتراضی شدم. هرچند در در عمل به مفاد آن کوتاهی ورزیده و البته مورد نوازش و مهرورزی آقایان قرار گرفتم!!