منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!
 
تصاویرذیل متن اسکن شده بخشنامه صادره از طرف ریاست جمهوری مهرورز می باشد که ایران را آزادترین کشور دنیا می نامد. این بخشنامه به عبارت دقیقتر از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده و دلالت بر منع اکید کارکنان وزارت خارجه برای شرکت در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری سال 1388 دارد. اینجانب نیز همانند کلیه همکاران وزارت خارجه، مجبور به امضای متن آن و ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در تظاهرات اعتراضی شدم. هرچند در در عمل به مفاد آن کوتاهی ورزیده و البته مورد نوازش و مهرورزی آقایان قرار گرفتم!!Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s