آخرین مقالاتی که در داخل ایران و در روزنامه های شرق و اعتماد منتشر کردم ——- My Latest Pieces while in Iran

MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER -MAY 12, 2012 

معمای طارق عزیز در عراق- روزنامه اعتماد

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER-MAY 17, 2012

همگرایی همسایگان جنوبی از توهم تا رویا- روزنامه اعتماد

——————————————————-

MY LATEST ARTICLES- SHARGH

همه راه ها به اقتصاد ختم می شود- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER- APRIL 21, 2012

انتخابات برمه، شکاف در سد دیکتاتوری- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER-MAY 6, 2012

سرنوشت “اليزه” در دست اين سه نفر

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s