دیروز در استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن در برنامه زنده بودم و به اتفاق آقای محمد منظرپور سخنان و مصاحبه مطبوعاتی ترامپ و روحانی در نشست سازمان ملل در نیویورک را بررسی کردیم. در این برنامه از علاقه دو دولت روحانی و ترامپ به مذاکره البته در چارچوب های متفاوت (روحانی بطور مخفی، تدریجی، با وساطت و پشت درهای بسته و همراه با نرمش قهرمانانه و ترامپ در مقابل دوربین رسانه ها و همراه با شعار و سر و صدای فراوان) سخن گفتم.
I was in a live program at “Iran International” TV’s studio in DC and talked about UNGA. SEP 26, 2018. I argued that both Pres. Trump and Iran’s Rouhani are eager to meet but they have different approaches. Iran prefers a gradual, behind-the-closed-doors and third-party-mediated negotiation process while Trump prefers a quick, showy, flashy and loud meeting and this is not possible in the current circumstances.
لینک صفحه شخصی ام در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1JENqQTk0&t=17s