My take on U.S. efforts to eliminate Iran’s oil export market and cut its oil exports to zero.

Amrika’ın İran’ın nəft ixracat bazarını yox edmək ve nəft satışını sifirə endirmə çabaları barəde fikirlərimi paylaşdım.
نظراتم در خصوص تلاش های آمریكا برای نابود کردن بازار صادرات نفت ایران و كاهش فروش نفت آن به صفر صحبت کردم.

@AzerbaijanNewsTV Aznewstv
https://www.facebook.com/AzerbaijanNewsTV/videos/2612372909034273/

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=7nmUT7xNcSk&feature=youtu.be

https://www.aznews.tv —– https://ahmadhashemi.net