My take on Iran’s outrageous hostage-taking policy, targeting Iranian dual citizens and foreigners

نظرم درباره علل گروگان گیری توسط جمهوری اسلامی

İran rejimi nədən cüt tabiiyətli vətəndaşları və xariciləri gerogan tutur
@AzerbaijanNewsTV AzNewsTV


https://www.youtube.com/watch?v=8w5mtc2iBHI&feature=youtu.be
https://www.aznews.tv —- https://ahmadhashemi.net