Mədrəsələrin açılışı və Ana dilində təhsil yasağı barədə
در خصوص آغاز سال تحصیلی و ممنوعیت تحصیل به زبان مادری و تحمیل زبان فارسی
On commencement of schools and the ban on education in native languages in Iran

@AzerbaijanNewsTV AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=NU558jBWwVk&feature=youtu.be

https://www.aznews.tv —- https://ahmadhashemi.net