İran və özəlliklə də Güney Azərbaycanda gedən və Sipahın yapı projələri və kötü yönətimindən qaynaqlanan Çevrə sorunları ilə bağlı danışdım

نظراتم در خصوص مشکلات زیست محیطی در ایران و بویژه در آذربایجان جنوبی که تا حدی از پروژه های عمرانی سپاه و سوء مدیریت سرچشمه می گیرد.

My thoughts on environmental disasters happening in Iran but especially in South Azerbaijan, partly due to IRGC’s construction projects and mismanagement

——————————————
AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=2H2hixlyUgw&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net