احمد هاشمی: رژیم ایران با کشتن بیش از 300 تظاهرکننده مسالمت آمیز وغیرمسلح هم تروریسم، هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی مرتکب شده است.

Ahmad Hashemi: by killing more than 300 peaceful protesters, the Iranian regime has both committed crimes against humanity. It is expected that the Non-violence approach gives way to legitimate defense.

Əhməd Haşimi: 300 dən artıq barışcıl təzahüratçını öldürməklə İran rejimi həm terorizm həm insanlığa qarşı suç həmdə soyqırım işləyibdir. Şiddətsizlik öz yerini məşru savunmaya verməsi gözlənir.

از دیدگاه حقوق بین الملل و تعاریفی که برای تروریسم، جنایت علیه بشریت و نسل کشی وجود دارد، رژیم ایران با کشتن بیش از 300 تظاهرکننده مسالمت آمیز وغیرمسلح هم تروریسم، هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی مرتکب شده است.
———————
همراه با این کشتارها، اعتراضات از فاز خشونت پرهیز به فاز دفاع مشروع وارد شده است.
———————
گمان می رود مردم معترض در راستای دفاع از خود با استفاده از خودروها بویژه سرقت خودروهای وابسته به ارگان های دولتی، به مسدود کردن راه ها و روان کردن این خودروها به سمت موتورسواران سرکوبگر و خودروهای نیروهای تروریستی سپاه و بسیج بپردازند.
———————-
همچنین احتمال دارد با تداوم اعتراض ها در روزهای آینده، معترضان به سمت پادگان ها و کلانتری ها هجوم برده و با به دست آوردن سلاح به دفاع مشروع از خود بپردازند. نهایتا احتمال دارد معترضان با پرتاب سنگ و غیره از بام خانه ها بویژه خانه های بلندمرتبه به دفاع مشروع از خود بپردازند.

——————————————
AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=tbU__Si5Fo4&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net