احمد هاشمی: تحریم های حقوق بشری آمریکا بر ضد ایران گامی درست است.

Əhməd Haşimi: Amerikanın İranın insan Haqlarını pozmaqla əlaqəli təhrimləri doğru bir addımdır.

Ahmad Hashemi: U.S. sanctions on Iran for human rights abuses is a right step in the right direction.

این تحریم های حقوق بشری می تواند دستکم شامل افراد، سازمان ها و گروه های زیر باشد:
1. محدودکنندگان اینترنت و روند اطلاع رسانی و شرکت ها و گروه های مخابراتی و اینترنتی داخل کشور که باعث سکوت و بی خبری نسبت کشتار روزهای اخیر مردم توسط حکومت ایران شدند.
2. افراد، سازمان ها و رهبران سرکوبگر که در سرکوب و کشتار مردم در روزهای گذشته دست داشتند.
3. تبلیغاتچیان و افراد و سازمان هایی که نقش پروپاگاندای حاکمیت را ایفا کردند از جمله صدا و سیما گرفته (که پیشتر تحریم شده)، تا خبرگزاری ها، وبسایت ها و رسانه های خصوصی و حکومتی.
4. افراد و سازمان های لابیگر جمهوری اسلامی در خارج از کشور مانند نایاک و عطا الله مهاجرانی که در این روزهای قتل عام و کشتار سکوت کردند و یا واقعیت ها را وارونه کردند.

——————————————
AzNewsTV
https://www.facebook.com/watch/?v=2591502514466541

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=TFBur1qA87k&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net