#Dünya_Gündəmi
 – 21 Azər hərəkatının Önəmi və Milli Haqlarımız

جنبش 21 آذر و اهمیت آن از منظر حقوق ملی ترک های آذربایجانی
– به زبان ترکی آذربایجان جنوبی

21st of Azar Movement and its significance for the national rights of South Azerbaijanis – in South Azerbaijani Turkish

——————————————
AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=KqwC7mhio_w&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net