مصاحبه آذربایجان نیوز تی وی با دکتر رضا مریدی وزیر آذربایجانی تبار دولت پیشین کانادا
ANT interview with Canada’s Former Cabinet Minister of Azerbaijani Descent Dr. Reza Moridi.
———————————————-
https://www.facebook.com/ANTFarsi/videos/508743263110595/
https://youtu.be/bgl0eZgR0-g
https://youtu.be/X2OWikv9VnQ
———————————————-
www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net