مصاحبه احمد هاشمی با بی بی سی فارسی درباره سفر وزیر دفاع ایران به روسیه

Ahmad Hashemi-BBC Persian- on Iranian Defense Minister’s Russia Visit.