I explained, in an interview with Al-Alaan TV, that Iran tries to get around the US sanctions partially through help from front companies located in Russia.
به تلویزیون الآن گفتم ایران از جمله از طریق شرکت های پوششی و ساختگی در روسیه تحریم های آمریکا را دور می زند.
Al Alaan TV yə dedim İran o cümlədən Rusiyadaki saxtə şirkətlər aracılığıyla ABŞın təhrimlər və yaptırımlarını etkisiz etməyə çalışır.