Ermənilərin işğal olunmuş Qarabağ‘da Azərbaycan mədəni miraslarının Farslaşdırmaq/ İranlılaşdırmaq ilə bağlı o cümlədən “Yuxarı GövhərAğa Məscid”inin adını “Farsi Məscid”ə dəyişdirməsi haqda danışdım.

در خصوص فارسی سازی/ ایرانی سازی میراث آذربایجانی قاراباغ اشغالی توسط ارامنه از جمله بازسازی و تغییر نام مسجد “یوخاری گؤوهرآغا مسجیدی” به “مسجد فارسی” صحبت کردم.

On Persianization/ Iranization of Azerbaijani heritage in occupied Karabakh by Armenian authorities.

https://www.facebook.com/watch/?v=2486907534720860
@AzerbaijanNewsTV AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cR4HJGT5qyo&feature=youtu.be

https://www.aznews.tv– https://ahmadhashemi.net