“انتخاب با شماست: چکسلاوکی یا یوگسلاوی”
نظراتم در خصوص پارچه نوشته “انتخاب با شماست: چکسلاوکی یا یوگسلاوی” که توسط تماشاگران باشگاه تراکتورسازی در بازی روز جمعه در ورزشگاه سهند تبریز به اهتزاز درآمد:

 ملت ترک آذربایجان جنوبی ملتی صلح دوست و طرفدار مسالمت، مذاکره و گفتگو است و از این رو در صورتیکه قرار است آذربایجان جنوبی و شوونیسم پارس حاکم بر ایران از یکدیگر طلاق بگیرند و آذربایجان استقلال خود را اعلام کند ترجیح ترک ها این است که این جدایی از آپارتاید فارسی و استقلال به روش مسالمت آمیز و متمدنانه صورت بگیرد. .

 رژیم ایران حتی اگر کل نیروهای سرکوبگر سپاهی و بسیجی را بسیج کند قادر به سرکوب 40 میلیون ترک – که اکثریت نسبی را در کشور تشکیل می دهند نخواهد بود.

 جمهوری اسلامی احتمالا آخرین رژیم و خاندانی می باشد که بر ایران با چارچوب و مرزهای کنونی حکومت می کند و سقوط جمهوری اسلامی با خیزش و استقلال ملت های آسیب دیده از شوونیسم فارس و آپارتاید پارسی (شاه و شیخ) از جمله ترک ها همراه خواهد بود. این وضعیت به گذار ایران از امپراطوری و تکمیل شدن پروسه دولت- ملت کمک خواهد کرد.

 جغرافیا و مرزهای کنونی ایران و منطقه در بسیاری موارد، طبیعی و منعکس کننده واقعیات نبوده و در نتیجه تحمیل قراردادهای استعماری و اجباری از جمله معاهدات ترکمنچای، گلستان و سایکس پیکو ایجاد شده و فاقد اعتبار هستند.

 صدها هزار نفر ترک آذربایجانی که در ورزشگاه سهند حضور پیدا می کنند و میلیون ها نفر از آنها در تظاهرات مختلف، مطالبات و اعتراض خود را به روش های مدنی اعلام کرده اند. آذربایجان همواره مخالف خشونت و تررویسم بوده است ولی در صورتیکه فضا برای گفتگو و گفتمان استقلال متمدنانه آذربایجان جنوبی از نوع چکسلاوکی بسته شود آنچه در انتظار ایران است مدل یوگسلاوی است که در جنگ داخلی آن خون ها ریخته شد و نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رخ داد. ایران می تواند ویران نشود و کشوری پیشرو و در صلح و صفا با همسایگانش باشد همچنانکه چک و اسلواکی هستند و در زمره پیشرفته ترین کشورهای اروپای مرکزی قرار دارند.

 جنبش دموکراتیک آذربایجان جنوبی و انقلاب ورزشگاه سهند، جنبشی مدنی، مسالمت آمیز، متمدنانه و مترقی است و بر خلاف برخی جریانات دیگر هرگز دستش به تروریسم و خون آلوده نشده است ولی اگر آپارتاید پارسی حاکم بر ایران بر در پیش گرفتن الگوی یوگسلاوی اصرار داشته باشد چیزی بغیر از سرنوشت یوگسلاوی در انتظار ایران نخواهد بود.

 حرکت دموکراتیک آذربایجان و آنچه در ورزشگاه سهند و غیره می گذرد حتی دارای اهمیتی بیشتر از آنچه در عراق و لبنان و تحولات موسوم به بهار عربی روی می دهد است و تفاوت آن با این جنبش ها ماهیت کاملا مسالمت آمیز آن است.

 لازم است ایران از امپراتوری فارس- ایران به دولت- ملت فارس/ ایران گذر کند. همچنانکه امپراتوری های شوروی، عثمانی، اتریش- مجارستان و روم به دولت- ملت های تشکیل دهنده آنها (یعنی روسیه، ترکیه، اتریش، مجارستان، ایتالیا) تبدیل شدند و دولت- ملت های متعددی از فروپاشی آنها پا به عرصه هستی گذاشتند.

 داشتن کشور فارس/ ایران برای ملت فارس به همان اندازه طبیعی است که تشکیل دولت-ملت آذربایجان جنوبی طبیعی و نرمال است و هیچ توجیه و دلیل منطقی برای مخالفت با آن استقلال آذربایجان وجود ندارد.

 همچنانکه دیکتاتور پیشین فارس/ایران، محمدرضا پهلوی اعلام کرد صدای اعتراض مردم ایران را شنیده ولی دیگر دیر شده بود. در خصوص ملت آذربایجان جنوبی هم باید تا دیر نشده صدای اعتراض و مطالبات ملت آذربایجان شنیده شود و از الگوی چکسلواکی پیروی شود تا سرنوشت یوگسلاوی در ایران تکرار نشود. ملت فارس نباید صرب های برتری طلب را الگوی خود قرار دهد. خاورمیانه به اندازه کافی شاهد جنگ داخلی و خونریزی بوده است و نیازی به جنگ داخلی و کشتار و خونریزی دیگری وجود ندارد.

—————————–
AzNewsTV
https://www.facebook.com/watch/?v=2793300177361103

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=hS8wlFrf3gw&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net