احمد هاشمی: اولویت آذربایجان جنوبی در تظاهرات جاری مبارزه با آپارتاید فارسی و تضمین حق تعیین سرنوشت است.

Əhmad Hashimi: Azərbaycanın öncəliyi Fars Apartaydına qarşı mübarizə aparmaq və öz müqəddəratını bəlirləməyi güvəncə altına almaqdır.

Ahmad Hashemi: South Azerbaijan’s priority in the protests should be countering Persian Apartheid and guaranteeing the right of self-determination

————————
به تلویزیون “آذربایجان نیوز تی وی” گفتم:
موج اخیر اعتراضات مردمی نویدبخش است چرا که آذربایجان جنوبی و ترک ها به عنوان اکثریت نسبی جامعه در آن مشارکت فعالانه ای دارند. یکی از دلایل شکست حرکت های اعتراضی قبلی از جمله جنبش سبز عدم مشارکت آذربایجان در اعتراض به ذهنیت آپارتاید زده، استبداد زده و ترک ستیزانه پوزیسیون و اپوزیسیون فارسی/ایرانی بود.
———————-
به سه دلیل بهترین شرایط برای رهایی آذربایجان جنوبی از آپارتاید فارسی فراهم شده است
یک- به دلیل خیزش سراسری در کشور و تداوم تظاهرات در دست کم 50 شهر و مشارکت فعالانه آذربایجان در آن
دو- به دلیل اوج ضعف اقتصادی و انزوای سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه
سه- به دلیل موفقیت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده و افزایش فشارهای بین المللی بر ضد رژیم ایران
———————-
البته آذربایجان باید بیدار باشد و تبدیل به عمله سیاسی اپوزیسیون طرفدار تداوم آپارتاید پارسی در ایران نباشد و با شرط پذیرش دو پیش شرط “مبارزه با آپارتاید پارسی” و به رسمیت شناخته شدن “حق تعیین سرنوشت” برای ملت ترک آذربایجان جنوبی و دیگر ملت های تحت ستم مضاعف آپارتاید فارسی با مرکزگرایان همکاری داشته باشد. ملت های دربند در ایران می توانند دست در دست هم گذاشته و روند آزادی و رهایی را شتاب ببخشند.
———————–
ملت آذربایجان جنوبی باید همزمان به هر سه ذهنیت استبدادزده ((شاه و شیخ و مجاهد)) یک “نه” بزرگ بگوید چرا که دیکتاتوری نژادپرستانه- آریایی- شوونیستی پهلوی و دیکتاتوری عقب مانده مجاهدین خلق به مراتب از دیکتاتوری ولایت فقیه ارتجاعی تر و ضد ترک تر است و قدرتیابی آنها خطری به مراتب بزرگ تر برای ترک های آذربایجان جنوبی است.
هدف اصلی ملت ترک آذربایجان جنوبی باید مبارزه با آپارتاید فارسی باسد و نه براندازی دیکتاتوری ولایت فقیه زیرا اپوزیسیون کنونی و ذهنیت دیکتاتوری شاه و مجاهد هیچ علاقه ای به براندازی آپارتاید فارسی و روی آوردن به دموکراسی لیبرال و چندفرهنگی گری و چندزبانگی و برابری از خود نشان نداده است.
——————————————
AzNewsTV
https://www.facebook.com/AN.T.Farsi/videos/1467571076752772/

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=au1SBb1E9Z0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aPZzl8bjW7s&t=72s

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net